ทำไมเราจึงควรใส่หน้ากากอนามัย

ทำไมเราจึงควรใส่หน้ากากอนามัย


หน้ากากอนามัยเป็นมาตรการสำคัญในการระงับการแพร่เชื้อและช่วยชีวิตเราจึงควรใช้หน้ากากให้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตในยุคนี้ ทางองค์การอนามัยโลกได้ให้แนวทางการป้องกันเชื้อโควิท 19 นี้ไว้ว่า “Doit all” คือ ทำทุกอย่าง!’ อย่างครอบคลุม รวมถึงการเว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน ปิด และสัมผัสใกล้ชิด การระบายอากาศที่ดี ทำความสะอาดมือ ปิดบังการจามและไอ และอื่นๆ

ซึ่งหน้ากากสามารถใช้ได้ทั้งสำหรับการป้องกันบุคคลที่มีสุขภาพดีหรือเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของหน้ากากด้วย


www.aromamasksticker.com

www.baanidin.comwww.cosmebazaar.com

Share this post


error: Content is protected !!