ทำไมใส่แมสก์แล้วได้กลิ่นปาก

จริงๆแล้วคนเรามีกลิ่นปากตลอดเวลา

ทำไมใส่แมสก์แล้วได้กลิ่นปาก

ทำไมใส่แมสก์แล้วได้กลิ่นปาก

จริงๆ แล้ว คนเรามีกลิ่นปากอยู่ตลอดเวลา แต่กลิ่นอาจจะเบาหรือน้อยมากจนเราและคนรอบข้างไม่ได้กลิ่น แต่เมื่อใส่แมสก์แล้ว ทำให้กลิ่นไม่ได้ระบายออก เลยวนเวียนอยู่ในแมสก์ จึงทำให้เราสังเกตและได้กลิ่นขึ้นมานั่นเอง

www.aromamasksticker.com

www.baanidin.com

www.cosmebazaar.com

Share this post


error: Content is protected !!