ผลิตภัณฑ์สีเขียวคืออะไร?

ผลิตภัณฑ์สีเขียวคืออะไร?

ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก หรือที่ได้ยินกัน ว่าGreen Product ความหมายโดยนัยของคำว่า Green หรือสีเขียว กล่าวไปในเชิงของการอนุรักษ์หรือความเป็นมิตรกับธรรมชาติ เมื่อนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ ที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์สีเขียว จึงหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนซึ่งออกแบบมาเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตและแม้กระทั่งหลังจากไม่ได้ใช้งานแล้ว

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สีเขียวคือ:

หากเป็นสินค้าที่มีส่วนผสมเป็นพืช ควรมีที่มาโดยปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีที่เป็นพิษและอยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ

สินค้าสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ และย่อยสลายได้ในธรรมชาติ

มีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดหรือสิ้นเปลืองให้น้อยที่สุด

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มีการปล่อยคาร์บอนลดลงหรือเป็นศูนย์

ใช้พลาสติกลดลงหรือเป็นศูนย์

ข้อดีของการใช้สินค้าสีเขียว

เป็นผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด

ผลิตภัณฑ์สีเขียวมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังใช้พลังงานและทรัพยากรอื่นๆ น้อยลง ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น ลำโพงพลังงานแสงอาทิตย์สามารถใช้ได้นาน 10 ชั่วโมง โดยชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

มีการบำรุงรักษาต่ำ

หากดำเนินการด้วยความรับผิดชอบและบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะส่งผลให้มีค่าบำรุงรักษาต่ำ

ช่วยให้สุขภาพของผู้ใช้ดีขึ้น

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำจากวัสดุที่ปราศจากสารเคมีและส่วนประกอบที่เป็นอันตราย ไม่เพียงแต่ปรับปรุงสุขภาพร่างกาย แต่ยังรวมถึงสุขภาพจิตด้วย อย่างเช่น ในอาคารสีเขียว หน้าต่างบานใหญ่ได้รับการติดตั้งเพื่อให้ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ พร้อมแสงธรรมชาติส่องเข้ามาอย่างเต็มที่ ช่วยเพิ่มสุขภาพจิตและลดความเครียด

#baanidingroup #aromatherapy #natural #naturalproduct #greenproduct

www.baanidin.com

Share this post


error: Content is protected !!