วิธีการป้องกันการแพร่เชื้อสู่คนอื่น

Feel Hold Alcohol Hand Sanitizer without water 77%Alcohol

Alcohol Hand Sanitizer gel เจลล้างมือเข้มข้นสูง

วิธีการป้องกันการแพร่เชื้อสู่คนอื่น

วิธีป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น เมื่อมีไข้ ไอ จาม
  • หลีกเลี่ยงการบ้วนน้ำลายในที่สาธารณะ
  • หากมีไข้ ไอ จาม หายใจลำบาก ให้ติดจ่อเจ้าหน้าที่สาธ่รณาสุขทันที และแจ้งข้อมูลประวัติการเดินทางต่อแพทย์ผู้ทำการรักษา
  • ปิดปากและจมูกทุกครั้ง ที่ไอจาม ด้วยกระดาษชำระ หรือ ต้นแขนด้านใน
  • ทิ้งกระดาษชำระลงในถังขยะที่ปิดมิดชิด
  • ล้างมือ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือ น้ำและสบู่ทุกครั้ง หลังจากการดูแลผู้ป่วย หรือ ไอ จาม

ที่มา : WHO Thailand

Share this post


error: Content is protected !!