เมื่อไหร่เราต้องล้างมือ

วิธีการป้องกันการแพร่่เชื้อสู่คนอื่น ด้วย 70% Alcohol

เมื่อไหร่เราต้องล้างมือ

เมื่อไหร่เราต้องล้างมือเพื่อป้องกันตัวเองและผู้อื่นไม่ให้เจ็บป่วย

ล้างมือให้สะอาดเสมอ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ สบู่ และน้ำสะอาดแม้ไม่ได้สัมผัสเชื้อโรคหรือสิ่งสกปรกโดยตรง

  • ทุกครั้งหรือหลังไอหรือจาม
  • หลังจากดูแลผู้ป่วย
  • ทุกขั้นตอนการประกอบอาหาร
  • ก่อนรับประทานอาหาร
  • หลังการใช้ห้องน้ำ
  • เมื่อเห็นว่ามือสกปรก
  • หลังการสัมผัสสัตว์หรือมูลสัตว์

Share this post


error: Content is protected !!