โคมไฟเกลือหิมาลายัน

โคมไฟเกลือหิมาลายัน


1.ล้างและเพิ่มพลังงานในฮวงจุ้ย โคมไฟเกลือหิมาลายันจะดึงพลังงานลบ (Sha Chi) จากอวกาศและวัตถุที่ช่วยให้พวกเขาได้รับพลังงานบวกเพื่อช่วยให้หยินและหยางสมดุล เมื่อความร้อนของหลอดไฟทำให้เกลืออุ่น เกลือหิมาลายันจะปล่อยประจุลบในอากาศ เป็นวิธีธรรมชาติสำหรับคนทุกวัยในการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดี ช่วยส่งเสริมพลังงานฮวงจุ้ยที่ดีในบ้าน


2. ช่วยฟอกอากาศในบ้านให้สะอาดขึ้นฟอกอากาศ เกลือหิมาลายันไม่เพียงแแต่ขจัดสารพิษให้กับร่างกายแต่ยังสามารถจับความชื้นในอากาศที่อยู่รอบๆ จึงนิยมนำเกลือหิมาลายันมาทำเป็นโคมไฟหินเกลือ โดยเมื่อความร้อนในหลอดไฟระเหยน้ำที่เกลือจับมาได้ ไอน้ำที่ระเหยไปนั้นจะเป็นไอน้ำที่บริสุทธิ์เนื่องจากสารพิษต่างๆที่มากับไอน้ำในตอนแรกได้ถูกกรองโดยก้อนเกลือแล้ว


3. ช่วยปรับปรุงคุณภาพการหายใจด้วยอนุภาคในเกลือหิมาลายัน มีสรรพคุณช่วยบำบัดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ลดอาการไซนัส โดยการสูดไอเกลือบริสุทธิ์ที่ออกมาจากโคมไฟ


4. ช่วยปรับปรุงคุณภาพการหายใจด้วยอนุภาคในเกลือหิมาลายัน มีสรรพคุณช่วยบำบัดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ลดอาการไซนัส โดยการสูดไอเกลือบริสุทธิ์ที่ออกมาจากโคมไฟ


5. ช่วยปรับอารมณ์ โคมไฟเกลือหิมาลัยสามารถเพิ่มอารมณ์ของคุณได้ การศึกษาบางชิ้นแสดงให้เห็นว่าการสัมผัสกับไอออนลบในอากาศในระดับสูงอาจช่วยเพิ่มระดับของเซโรโทนิน ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์ ทำให้อารมณ์ดีขึ้น


#wealthdecor #wealth #decor #chinesenewyearFB : Wealth Decor

Share this post


error: Content is protected !!