Herbal Compress Massage

Herbal Compress Massage

การนวดลูกประคบสมุนไพร

การนวดลูกประคบสมุนไพรจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อทำการนึ่งด้วยความร้อนในการทำการนวดไทย ขั่้นตอนแรกเตรียมลูกประคบชนิดที่เหมาะสม จุ่มลูกประคบในน้ำทั้งลูก แล้วทำการนึ่งด้วยไอน้ำอย่างน้อย 15-20 นาที หรืออาจจะใส่เข้าไมโครเวฟที่อุณหภูมิปานกลางประมาณ 1นาที ต่อจากนั้นจึงนำลูกประคบสมุนไพรวางลงบนถาด อาจจะจับด้วยผ้าขนหนู แล้วทดสอบความร้อนของลูกประคบสมุนไพรก่อนใช้กับลูกค้าก่อนเสมอ จึงเริ่มต้นทำการนวดไทย จากเท้าแล้วค่อยเลื่อนขึ้นมาช่วงขา ไปจนถึงส่วนบริเวณที่ปวด เมื่อย จึงเริ่มประคบสมุนไพรด้วยมือค่อยๆกด คลึง ลูกประคบสมุนไพรลงตรงที่ปวด เมื่อย กล้ามเนื้อตึง เมื่อลูกประคบเย็นลง นำกลับมานึ่งอีกครั้ง หรือสลับกับอีกลูกที่เตรียมไว้ จึงทำซ้ำอีกครั้ง แล้วจึงนวดด้วยเทคนิคการนวดไทยอื่น เช่น กดด้วยมือ,นิ้วหัวแม่มือ, ในลำดับท้ายใช้ลูกประคบสมุนไพรที่คอไหล่และศีรษะหรือใบหน้า

Share this post


error: Content is protected !!