Thank you for Visit Baanidin Shop

Elyrest by Baanidin No 1 Aroma and Herb Everyday

Thank you for Visit Baanidin Shop

อาทิตย์สดใส ยืดเส้นยืดสาย ผ่อนคลายด้วยแผ่นประคบไมโครเวฟ ขอบคุณ ครอบครัวคุณบอย Baanidin สมาชิกจาก จ.ลำพูน ค่ะ กลับมาซื้อแผ่นประคบหลังไปใช้อีกและต่ออายุสมาชิกด้วย ปีนี้มีน้องตัวเล็กมา บรรยากาศในร้านยิ่งครึกครื้น ขึ้นอีกเท่าตัว ขอบคุณมากกๆๆๆๆๆ ค่า

Share this post


error: Content is protected !!