แผ่นประคบตาสมุนไพรผ้าไหม Aromatic Herbal Silk Eye Pack

Attribute:

Elyrest Aromatic Herbal Silk Eye Pack is “Good Scent Better Sleep” ลดอาการปวดตาเนื่องจากการใช้สายตาและลดความตึงเครียด

Brand : elyrest

Share

แผ่นประคบตาสมุนไพร ( HP 05 )

Good Scent Better Sleep แผ่นประคบตาสมุนไพร ถูกออกแบบมาเพื่อลดความตึงเครียดและแก้ปวดศีรษะ ลดอาการปวดตาเนื่องจากการใช้สายตา สมุนไพรและน้ำมันหอมระเหยช่วยให้การนอนหลับได้สนิทลึกขึ้น อีกทั้งสมุนไพรที่ใช้ยังกลิ้งรอบดวงตา เปรียบเสมือนการนวดบริเวณเป้าตา  ช่วยให้เกิดการผ่อนคลายอย่างแท้จริง ผ้าไหมที่เลือกใช้ยังมีคุณสมบัติในการดูดความเย็นได้ดี ชาวเอเชียเชื่อว่าไหมยังช่วยลดริ้วรอยรอบดวงตาอีกด้วย  อีกทั้งเมื่อใช้กับความร้อน เราเลือกผ้าฝ้าย Cotton 100 % มาใช้เพื่อบรรจุสมุนไพร จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยจากสารเคมี

ส่วนประกอบสำคัญ : Millet, Flex Seed, Buckwheat and Pure Essential oil of Lavender

วิธีใช้แบบเย็น : ลดปัญหาขอบตาดำ

1.       .ใส่แผ่นสมุนไพรผ้าฝ้าย ในปลอกผ้าไหมที่เตรียมไว้

2.       ใส่ในถุงพลาสติก หรือ กล่องพลาสติก นำเข้าตู้เย็นประมาณ 30 – 60 นาที

3.       นอนลงในท่าที่สบาย วางปลอกผ้าไหมที่เย็นบนดวงตาทั้งสองข้าง ประมาณ 15 – 20 นาที หรือจนกว่าความเย็นจะหมด

วิธีใช้แบบร้อน : ลดอาการปวดกล้ามเนื้อตา คลายความตึงเครียด

1.       ใส่แผ่นสมุนไพรผ้าฝ้าย ในไมโครเวฟตั้งอุณหภูมิขนาดกลาง ( Medium ) เข้าไมโครเวฟ 30 วินาที ( ขึ้นอยู่กับไมโครเวฟ หรือ ตู้อบ )

2.       นอนลงในท่าที่สบาย วางปลอกผ้าแผ่นประคบตาผ้าฝ้ายที่อุ่นๆ บนดวงตาทั้งสองข้าง ประมาณ 15 – 20 นาที หรือจนกว่าความร้อนจะหมด

วิธีการเก็บรักษา : หลังจากใช้เสร็จ ควรให้แผ่นประคบตาสมุนไพร นั้นเย็นลง แล้วใส่ในถุงพลาสติกเก็บในตู้เย็นที่ช่องแช่แข็ง สามารถใช้แผ่นประคบนี้ซ้ำได้ ประมาณ 2  ปี

·        ส่วนประกอบสำคัญจากสมุนไพรธรรมชาติทั้งหมด

·        ปราศจาก สารกันเสีย

·        ปราศจากปราศจากสีและกลิ่นสังเคราะห์

·        ปราศจากการทดสอบในสัตว์ทุกชนิด

·        ปลอดภัยต่อการใช้ในทุกผิวพรรณ


Elyrest Aromatic Herbal Silk Eye Pack is “Good Scent Better Sleep” Our herbal eye pack helps alleviate tension and headaches, reduces eye strain, and promotes relaxation and restful deep sleep. We selected silk and cotton from Thailand, for its soothing and cooling qualities. Can be use heat and cold.

Long lasting: Approximately 2 year

Ingredients: Millet, Flex Seed, Buckwheat and Pure Essential oil.

Direction:

Cold Therapy: Promote overall relation, relieve minor headaches and reduce eye puffiness and swelling.

Put Inner Case (Herbal in cotton) into Outer Case.
Place in freezer in a protective bag for 30-60 minutes.


Heat Therapy: Relieve of muscle strain, tension and stiffness.

Heat the inner case (Herbal in cotton) on medium setting for 30 second depending on your oven or microwave.

Lie down ; place the herbal eye pack gently over eyes for 15-20 minutes


Ingredients: Millet, Flex Seed, Buckwheat and Pure Essential oil.

Caution:   It is for external use only, use it as directed do not get the pack be overheated or it will burned and damage.

Storage:   Herbal Silk Eye Pack should be kept inside the plastic bag when it is not in use. Store it in cold and dry place.

Aromatic herbal silk eye pack or pad benefits

Aromatic herbal silk eye packs or pads are designed to provide relaxation and soothing to the eyes through a combination of aromatherapy and gentle pressure. These packs are often infused with a blend of dried herbs, flowers, and sometimes essential oils, and they are typically made from soft silk fabric. Here are some potential benefits of using aromatic herbal silk eye packs:

 

Eye Relaxation: Placing a cool or warm herbal silk eye pack over closed eyes can help relax eye muscles and relieve eye strain caused by extended periods of screen time, reading, or other activities that involve focusing on a single point.

 

Soothing Aromatherapy: The aromatic herbs and flowers used in the eye pack release subtle scents when heated or applied to the skin. Aromas like lavender can have a calming and soothing effect on the mind and promote relaxation.

 

Stress Reduction: The combination of gentle pressure and aromatherapy can help reduce stress and promote a sense of tranquility, making eye packs a useful tool for relaxation and stress relief.

 

Headache Relief: The gentle pressure from the eye pack, along with the potential aromatherapy benefits, can be helpful in alleviating tension headaches or migraines.

 

Improved Sleep: Using an aromatic herbal silk eye pack before bedtime can create a relaxing pre-sleep ritual, helping to calm the mind and prepare for a better night's sleep.

 

Reduced Eye Puffiness: Cooling herbal silk eye packs can help reduce eye puffiness and minimize the appearance of dark circles by constricting blood vessels around the eyes.

 

Enhanced Meditation and Mindfulness: Incorporating aromatic herbal silk eye packs into meditation or mindfulness practices can create a sensory experience that deepens relaxation and focus.

 

Promotion of Blood Circulation: The gentle pressure from the eye pack can promote blood circulation around the eyes, potentially improving nutrient and oxygen delivery to the area.

 

Hydration and Moisture: Some herbal silk eye packs are infused with herbs that have hydrating properties, contributing to keeping the delicate skin around the eyes moisturized.

 

It's important to note that individual experiences may vary, and the benefits listed above are based on general observations and the principles of aromatherapy and relaxation techniques. If you're considering using an aromatic herbal silk eye pack, choose one with herbs and aromas that resonate with your preferences and needs. If you have any existing eye conditions or concerns, it's a good idea to consult with an eye care professional before using an eye pack. Additionally, be cautious of potential allergies or sensitivities to the herbs used in the pack.

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้