น้ำมันหอมระเหยแท้กลิ่นลาเวนเดอร์ ( Lavender )

Attribute:

Lavender essential oil, Its calming and soothing properties,make it a valuable addition to a wide range of spa and beauty routines

Brand : elyrest

Share

ลาเวนเดอร์ (Lavender) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lavendula angustifolia

คุณสมบัติ : น้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์ สกัดจากดอกลาเวนเดอร์ มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ช่วยลดความตรึงเครียดจากการทำงาน ลาดความเจ็บปวด ช่วยปรับสมดุลของระบบหมุนเวียนเลือด และยังรักษาปัญหาที่เกี่ยวกับระบบหายใจ


ส่วนประกอบ : น้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์ 100%

ขนาด : 10 มิลลิลิตร

Lavender essential oil, derived from the lavender plant (Lavandula angustifolia), is one of the most popular and versatile essential oils used in beauty and spa treatments. Its calming and soothing properties, along with its delightful floral aroma, make it a valuable addition to a wide range of spa and beauty routines. Here are some of the benefits of lavender essential oil and how to use it in beauty and spa settings:

Benefits for Beauty and Spa:

Relaxation and Stress Reduction: Lavender oil is renowned for its calming and relaxing properties. It can help reduce stress, anxiety, and promote a sense of tranquility, making it an excellent choice for spa treatments aimed at relaxation.


Skincare: Lavender oil has natural antimicrobial properties, making it beneficial for treating acne and other skin conditions. It can also help soothe skin irritation, reduce redness, and support healthy skin.


Pain Relief: Lavender oil can provide relief from muscle aches and tension when used in massages. Its analgesic properties can help relax sore muscles and alleviate discomfort.


Aromatherapy: The pleasant and gentle scent of lavender oil can improve sleep quality, alleviate headaches, and promote emotional balance. It's a valuable addition to aromatherapy sessions.


How to Use Lavender Essential Oil in Beauty and Spa:

Aromatherapy Diffusion: Use a diffuser to disperse the calming aroma of lavender essential oil in your spa or treatment room. It can create a serene and peaceful atmosphere, perfect for relaxation and reducing stress.


Massage Oil: Dilute lavender essential oil with a carrier oil (such as jojoba or almond oil) and use it for massages. Focus on areas of tension to provide relaxation and relieve muscle discomfort.


Bath Soak: Enhance the spa experience by adding a few drops of lavender oil to a warm bath. The soothing and floral scent can help reduce stress and tension while promoting relaxation.


Facial Steam: Add a few drops of lavender essential oil to a bowl of hot water for facial steaming during skincare treatments. This can help open pores, improve skin texture, and promote relaxation.


Hair and Scalp Treatments: Lavender oil can be added to hair masks, conditioners, or scalp treatments. It can help with dandruff, soothe an itchy scalp, and promote healthy hair growth.


Body Scrubs: Incorporate lavender essential oil into homemade body scrubs to exfoliate and soothe the skin. Combine it with sugar or salt and a carrier oil for a relaxing scrub.


Lotions and Creams: Mix a few drops of lavender oil into your favorite body lotion or cream. Apply it after a spa treatment or a bath to hydrate the skin and enjoy the calming aroma.


Room Sprays: Create a natural room spray by combining lavender essential oil with water in a spray bottle. Use it to freshen up your spa or treatment room and create a serene ambiance.


Always ensure proper dilution of lavender essential oil with a carrier oil for topical applications to prevent skin irritation. Perform a patch test to check for any allergic reactions or skin sensitivities. Pregnant or nursing individuals and those with specific medical conditions should consult with a healthcare professional before using essential oils.
 
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้