น้ำมันหอมระเหยแท้ กลิ่นสะระแหน่ (Peppermint)

Attribute:

Peppermint Pure Essential Oil is a refreshing and invigorating oil that offers several benefits for beauty and spa treatments.

Brand : elyrest

Share

สะระแหน่ (Peppermint) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pogostemon cablin

คุณสมบัติ : น้ำมันหอมระเหยสะระแหน่ มีประโยชน์มากมายสามารถสกัดเป็นยาก็ได้หรือนำมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหย มีคุณสมบัติให้รู้สึกตื่นตัวและเย็ยสดชื่น ลาดอาการปวดหัว ไมเกรน ช่วยคลายความอ่อนล้า ป้องกันอาการไซนัสไข้หวัดหรืออาการคลื่นไส้ วิงเวียนจากการเมารถ เมาเรือ และลดอาการท้องเสีย

ส่วนประกอบ : น้ำมันหอมระเหยสะระแหน่ 100%

ขนาด : 10 มิลลิลิตร

 

Peppermint Pure Essential Oil

Energy, Focus support and Analgesic

 

Fresh, Strong, minty smell with a sweet undertone. It is a pale yellow or pale green liquid.


Awakens the senses and refreshes the mind.

Anti-inflammatory properties to constrict and narrow the blood vessels for cooling inflamed, hot conditions and tired and achy legs.

Alleviates nausea and heartburn.

Relieve stomach-ache

Decongestant properties for relieving congestion, colds, flus, bronchitis, sinus problem, coughs and asthma

Analgesic properties especially for neck pain.

Stimulating properties can enhance mental clarity.

Treat acne and dermatitis.

Helps soothe toothaches

Cool, refresh and good for digestion and helps to relieve muscle and joint pain and bruising.  Excellent for mental fatigue and depression. It is cooling in action and can relieve itching inflammation and sunburn, helps to remove blackheads and is effective on greasy skin and hair.

Peppermint essential oil, derived from the leaves of the peppermint plant (Mentha x piperita), is a refreshing and invigorating oil that offers several benefits for beauty and spa treatments. Its minty aroma and cooling properties make it a popular choice for skincare and relaxation. Here are some of the benefits of peppermint essential oil and how to use it in beauty and spa settings:

Benefits for Beauty and Spa:

Cooling and Refreshing: Peppermint oil's cooling sensation can provide relief from muscle tension, headaches, and skin irritation. It also imparts a refreshing feeling that can invigorate the senses.


Skincare: Peppermint oil has antimicrobial properties that can help combat acne-causing bacteria. It can also soothe itchy skin, reduce redness, and promote a clearer complexion.


Hair and Scalp Health: Peppermint oil can stimulate the scalp, improve circulation, and promote hair growth. It can also help with dandruff and an itchy scalp.


Aromatherapy: The invigorating scent of peppermint oil can help reduce mental fatigue, increase alertness, and improve focus. It's a valuable addition to spa treatments aimed at enhancing mental clarity and energy.


How to Use Peppermint Essential Oil in Beauty and Spa:

Aromatherapy Diffusion: Use a diffuser to disperse the invigorating aroma of peppermint essential oil in your spa or treatment room. It can create an energizing and refreshing atmosphere, perfect for boosting mental clarity and reducing stress.


Massage Oil: Dilute peppermint essential oil with a carrier oil (such as jojoba or almond oil) and use it for massages. Focus on areas of tension to provide relief and a cooling sensation.


Foot Soaks: Add a few drops of peppermint oil to a foot soak to relieve tired and sore feet. The cooling effect can provide instant comfort and relaxation.


Bath Soak: Enhance the spa experience by adding a few drops of peppermint oil to a warm bath. The cooling and refreshing scent can help reduce stress and tension while invigorating the senses.


Facial Steam: Add a few drops of peppermint essential oil to a bowl of hot water for facial steaming during skincare treatments. This can help open pores, improve skin texture, and promote relaxation.


Hair and Scalp Treatments: Mix peppermint oil with a carrier oil and apply it to the scalp to stimulate hair growth and promote a healthy scalp. You can also add a few drops to your shampoo or conditioner for a refreshing hair wash.


Body Scrubs: Incorporate peppermint essential oil into homemade body scrubs to exfoliate and invigorate the skin. Combine it with sugar or salt and a carrier oil for a refreshing scrub.


Room Sprays: Create a natural room spray by combining peppermint essential oil with water in a spray bottle. Use it to freshen up your spa or treatment room and create an uplifting ambiance.


Always ensure proper dilution of peppermint essential oil with a carrier oil for topical applications to prevent skin irritation. Perform a patch test to check for any allergic reactions or skin sensitivities. Pregnant or nursing individuals and those with specific medical conditions should consult with a healthcare professional before using essential oils.
 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้