น้ำมันหอมระเหยแท้กลิ่นส้ม (Orange)

Attribute:

Sweet orange essential oil, derived from the peel of sweet oranges (Citrus sinensis), has a delightful and uplifting citrus aroma.

Brand : elyrest

Share

ส้ม (Orange) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus sinensis amara

คุณสมบัติ : น้ำมันหอมระเหยส้ม กลิ่นเปรี้ยวอมหวาน ทำให้รู้สึกคลายเครียด ผ่อนคลายหลังได้สูดดม ใช้เป็นน้ำมันสำหรับดูแลผิวพรรณได้ดี ให้ความสดชื่น บำรุงจิตใจ ให้กระชุ่มกระชวย คลายความวิตกกังวล ต้านแบคทีเรีย เชื้อราได้ แล้วยังช่วยรักษาความดันต่ำ ระงับประสาท สามารถนำน้ำมันหอมระเหยไปกระจายกลิ่นภายในห้องเพื่อเพิ่มความสดชื่น รู้สึกสงบและหลับสบาย

ส่วนประกอบ : น้ำมันหอมระเหยส้ม 100%

ขนาด : 10 มิลลิลิตร

Sweet orange essential oil, derived from the peel of sweet oranges (Citrus sinensis), has a delightful and uplifting citrus aroma. It is a versatile oil that offers numerous benefits for beauty and spa treatments. Here are some of the benefits of sweet orange essential oil and how to use it in beauty and spa settings:

Benefits for Beauty and Spa:

Skin Revitalization: Sweet orange oil contains antioxidants and vitamin C, which can help brighten the skin, improve its texture, and promote a healthy complexion. It's suitable for all skin types.


Aromatherapy: The cheerful and invigorating scent of sweet orange oil can boost mood, reduce stress, and create a joyful and uplifting spa atmosphere.


Stress Reduction: Sweet orange oil's aroma is known for its calming and soothing qualities, making it a valuable addition to spa treatments aimed at relaxation and emotional balance.


Antioxidant Properties: The oil contains natural antioxidants that help protect the skin from free radicals, potentially slowing down the aging process.


How to Use Sweet Orange Essential Oil in Beauty and Spa:

Aromatherapy Diffusion: Use a diffuser to disperse the cheerful aroma of sweet orange essential oil in your spa or treatment room. It can create a joyful and calming atmosphere, perfect for relaxation and stress reduction.


Massage Oil: Dilute sweet orange essential oil with a carrier oil (such as jojoba or almond oil) and use it for massages. The sweet citrus scent can enhance the massage experience and promote relaxation.


Bath Soak: Enhance the spa experience by adding a few drops of sweet orange oil to a warm bath. The refreshing and joyful scent can help reduce stress and tension while nourishing the skin.


Facial Steam: Add a few drops of sweet orange essential oil to a bowl of hot water for facial steaming during skincare treatments. This can help open pores, improve skin texture, and promote relaxation.


Body Scrubs: Incorporate sweet orange essential oil into homemade body scrubs to exfoliate and revitalize the skin. Combine it with sugar or salt and a carrier oil for a refreshing scrub.


Lotions and Creams: Mix a few drops of sweet orange oil into your favorite body lotion or cream. Apply it after a spa treatment or a bath to hydrate the skin and enjoy the uplifting aroma.


Room Sprays: Create a natural room spray by combining sweet orange essential oil with water in a spray bottle. Use it to freshen up your spa or treatment room and create a welcoming ambiance.


Hair Care: Add a few drops of sweet orange oil to your shampoo or conditioner to infuse your hair wash with its sweet citrus scent. It can help uplift your mood during haircare routines.


Always ensure proper dilution of sweet orange essential oil with a carrier oil for topical applications to prevent skin irritation. Perform a patch test to check for any allergic reactions or skin sensitivities. Pregnant or nursing individuals and those with specific medical conditions should consult with a healthcare professional before using essential oils.
 
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้