น้ำมันหอมระเหยแท้กลิ่นส้มเขียวหวาน (Tangerine)

Attribute:

Tangerine essential oil, derived from the peel of tangerines (Citrus reticulata) It offers several benefits for skincare and relaxation

Brand : elyrest

Share

ส้มเขียวหวาน (Tangerine) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus Reticulata Blanco

คุณสมบัติ : น้ำมันหอมระเหยส้มเขียวหวาน กลิ่นสดชื่นมีชีวิตชีวา สะอาด ทำให้ผู้ที่ดมรู้สึกร่าเริงและเพิ่มประสิทธิภาพ บรรเทาความเครียด และ การนอนไม่หลับ


ข้อควรการใช้ : ระวังการโดนแสงแดดหลังใช้เป็นเวลา 2 - 3 ชั่วโมงเพราะชนิดอยู่ในกลุ่ม Citrus

ส่วนประกอบ : น้ำมันหอมระเหยส้มเขียวหวาน 100%

ขนาด : 10 มิลลิลิตร

Tangerine essential oil, derived from the peel of tangerines (Citrus reticulata), has a sweet and citrusy aroma that makes it a delightful addition to beauty and spa treatments. It offers several benefits for skincare and relaxation. Here are some of the benefits of tangerine essential oil and how to use it in beauty and spa settings:

Benefits for Beauty and Spa:

Skin Brightening: Tangerine oil contains natural antioxidants and vitamin C, which can help brighten the skin and reduce the appearance of dark spots and blemishes.


Aromatherapy: The cheerful and uplifting scent of tangerine oil can help boost mood, reduce stress, and create a relaxing and inviting spa atmosphere.


Stress Reduction: Tangerine oil's aroma is known for its calming and soothing qualities, making it a valuable addition to spa treatments aimed at relaxation and emotional balance.


How to Use Tangerine Essential Oil in Beauty and Spa:

Aromatherapy Diffusion: Use a diffuser to disperse the uplifting aroma of tangerine essential oil in your spa or treatment room. It can create a joyful and calming atmosphere, perfect for promoting relaxation and reducing stress.


Massage Oil: Dilute tangerine essential oil with a carrier oil (such as jojoba or almond oil) and use it for massages. The sweet citrus scent can enhance the massage experience and promote relaxation.


Bath Soak: Enhance the spa experience by adding a few drops of tangerine oil to a warm bath. The refreshing and cheerful scent can help reduce stress and tension while nourishing the skin.


Facial Steam: Add a few drops of tangerine essential oil to a bowl of hot water for facial steaming during skincare treatments. This can help open pores, improve skin texture, and promote relaxation.


Body Scrubs: Incorporate tangerine essential oil into homemade body scrubs to exfoliate and revitalize the skin. Combine it with sugar or salt and a carrier oil for a refreshing scrub.


Lotions and Creams: Mix a few drops of tangerine oil into your favorite body lotion or cream. Apply it after a spa treatment or a bath to hydrate the skin and enjoy the uplifting aroma.


Room Sprays: Create a natural room spray by combining tangerine essential oil with water in a spray bottle. Use it to freshen up your spa or treatment room and create a welcoming ambiance.


Hair Care: Add a few drops of tangerine oil to your shampoo or conditioner to infuse your hair wash with its sweet citrus scent. It can help uplift your mood during haircare routines.


Always ensure proper dilution of tangerine essential oil with a carrier oil for topical applications to prevent skin irritation. Perform a patch test to check for any allergic reactions or skin sensitivities. Pregnant or nursing individuals and those with specific medical conditions should consult with a healthcare professional before using essential oils.
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้