น้ำมันหอมระเหยแท้กลิ่นเกรฟฟรุ๊ต (Grapefruit)

Attribute:

Grapefruit essential oil, derived from the peel of grapefruits (Citrus x paradisi), has a refreshing and uplifting citrus aroma.

Brand : elyrest

Share

เกรฟฟรุ๊ต (grapefruit) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Citrus paradisi

คุณสมบัติ : น้ำมันหอมระเหยเกรฟฟรุ๊ตหรือผลไม้ตระกูลส้ม สกัดจากเปลือกของเกรฟฟรุ๊ต มีกลิ่นสดชื่น รู้สึกเชิญชวน ให้รู้สึกตื่นตัว แก้ซึมเศร้า ช่วยขจัดเซลลูไลต์ กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด บรรเทาอาการเมาค้างได้

ส่วนประกอบ : น้ำมันหอมระเหยเกรฟฟรุ๊ต100%

ขนาด : 10 มิลลิลิตร

 

Grapefruit essential oil, derived from the peel of grapefruits (Citrus x paradisi), has a refreshing and uplifting citrus aroma. It offers several benefits for beauty and spa treatments due to its invigorating scent and potential skincare properties. Here are some of the benefits of grapefruit essential oil and how to use it in beauty and spa settings:

Benefits for Beauty and Spa:

Skincare: Grapefruit oil is known for its astringent properties, which can help balance oily skin and minimize the appearance of pores. It's also rich in antioxidants and vitamin C, making it beneficial for overall skin health.


Aromatherapy: The invigorating and uplifting scent of grapefruit oil can help boost mood, reduce stress, and promote a sense of relaxation. It's a valuable addition to spa treatments aimed at enhancing emotional well-being.


Cellulite Reduction: Some people use grapefruit essential oil as part of anti-cellulite treatments. It's believed to improve circulation and reduce the appearance of cellulite when used in massages or body scrubs.


How to Use Grapefruit Essential Oil in Beauty and Spa:

Aromatherapy Diffusion: Use a diffuser to disperse the uplifting aroma of grapefruit essential oil in your spa or treatment room. It can create an energizing and invigorating atmosphere, perfect for boosting mood and reducing stress.


Massage Oil: Dilute grapefruit essential oil with a carrier oil (such as jojoba or almond oil) and use it for massages. It can help improve circulation and provide a refreshing massage experience.


Bath Soak: Enhance the spa experience by adding a few drops of grapefruit oil to a warm bath. The refreshing scent can help reduce stress and tension while nourishing the skin.


Facial Steam: Add a few drops of grapefruit essential oil to a bowl of hot water for facial steaming during skincare treatments. This can help open pores, improve skin texture, and promote relaxation.


Body Scrubs: Incorporate grapefruit essential oil into homemade body scrubs to exfoliate and revitalize the skin. Combine it with sugar or salt and a carrier oil for a refreshing scrub.


Lotions and Creams: Mix a few drops of grapefruit oil into your favorite body lotion or cream. Apply it after a spa treatment or a bath to hydrate the skin and enjoy the uplifting aroma.


Shampoos and Conditioners: Add a few drops of grapefruit oil to your shampoo or conditioner to promote a refreshing and invigorating hair wash.


Room Sprays: Create a natural room spray by combining grapefruit essential oil with water in a spray bottle. Use it to freshen up your spa or treatment room.


Always ensure proper dilution of grapefruit essential oil with a carrier oil for topical applications to prevent skin irritation. Perform a patch test to check for any allergic reactions or skin sensitivities. Pregnant or nursing individuals and those with specific medical conditions should consult with a healthcare professional before using essential oils.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้