น้ำมันหอมระเหยแท้กลิ่นเจอร์เรเนียม (Geranium)

Attribute:

Geranium oil is skin-balancing properties. It can help calming and uplifting , reduce stress, anxiety, and promote emotional well-being,

Brand : elyrest

Share

เจอร์เรเนียน (Geranium) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pelargonium roseum

คุณสมบัติ : น้ำมันหอมระเหยเจอร์เรเนียม สกัดจากใบสด ลำต้น ป้องกันและรักษาการติดเชื้อของผิวหนัง ลดการอักเสบ ปวดบวม คลายเครียดได้ สร้างความสมดุลของอารมณ์และร่างกาย บรรเทาอาการเหนื่อยจากการเดินทางนานๆ เมื่อสูดดมกลิ่นเจอร์เรเนียมอารมณ์จะมีจิตใจที่เบิกบานกลับมา

ส่วนประกอบ : น้ำมันหอมระเหยเจอร์เรเนียม 100%

ขนาด : 10 มิลลิลิตร

Geranium essential oil, derived from the leaves and flowers of the geranium plant (Pelargonium graveolens), is a versatile oil with numerous benefits for beauty and spa treatments. Its floral and sweet scent makes it a popular choice for skincare and relaxation. Here are some of the benefits of geranium essential oil and how to use it in beauty and spa settings:

Benefits for Beauty and Spa:

Skin Care: Geranium oil is known for its skin-balancing properties. It can help regulate oil production, making it beneficial for both dry and oily skin types. It's also used to improve overall skin complexion, reduce acne, and minimize the appearance of scars and fine lines.


Aromatherapy: The aroma of geranium oil is calming and uplifting. It can help reduce stress, anxiety, and promote emotional well-being, making it a valuable addition to spa treatments aimed at relaxation and emotional support.


Mood Enhancement: Geranium oil is often used to uplift the mood, reduce feelings of sadness or irritability, and promote a sense of balance and harmony.


Hair Care: Geranium oil can be added to shampoos or conditioners to promote healthy and vibrant hair. It may also help with scalp health by soothing irritation and dandruff.
How to Use Geranium Essential Oil in Beauty and Spa:

Facial Steam: Add a few drops of geranium essential oil to a bowl of hot water. Cover your head with a towel and inhale the steam during facial treatments. This can help open pores and promote relaxation.


Facial Massage: Dilute a few drops of geranium oil with a carrier oil (such as jojoba or almond oil) and use it for facial massages. Gently massage the oil onto the face to improve skin texture and promote relaxation.


Aromatherapy Diffusion: Use a diffuser to disperse the aroma of geranium essential oil in your spa or treatment room. This can create a calming and soothing ambiance, perfect for relaxation and emotional support.


Bath Soak: Enhance the spa experience by adding a few drops of geranium oil to a warm bath. The relaxing scent can help reduce stress and tension while nourishing the skin.


Body Lotion or Cream: Mix a few drops of geranium essential oil into your favorite body lotion or cream. Apply it after a spa treatment or a bath to hydrate the skin and enjoy the calming aroma.


Massage Oil: Incorporate geranium oil into massage treatments to promote relaxation and emotional balance. Dilute it with a carrier oil and use it for full-body or targeted massages.


Mood Balancing: Include geranium oil in wellness treatments aimed at emotional balance and relaxation. It can be particularly beneficial in sessions focused on reducing stress and enhancing overall well-being.


When using geranium essential oil, ensure proper dilution with a carrier oil for topical applications. Perform a patch test to check for any allergic reactions or skin sensitivities. Pregnant or nursing individuals and those with specific medical conditions should consult with a healthcare professional before using essential oils.
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้