น้ำมันหอมระเหยแท้กลิ่นโรสวู้ด (Rosewood)

Attribute:

Rosewood essential oil derived from the wood of the rosewood tree is valued for its pleasant aroma and various benefits for beauty and spa treatments

Brand : elyrest

Share

ไม้เนื้อแดงหรือโรสวู้ด (Rosewood) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aniba rosaedora

คุณสมบัติ : น้ำมันหอมระเหยโรสวู้ด สกัดจากไม้เนื้อแดงชนิดหนึ่ง ที่มีกลิ่นหอมคล้ายกับกุหลาบ นิยมกันในรูปแบบน้ำหอม มีคุณสมบัติช่วยรักษาสมดุลของร่างกาย ให้รู้สึกผ่อนคลายจากการเหนื่อยล้าหรือความเครียดของร่างกาย แต่ก็ช่วยในเรื่องการกระตุ้นให้จิตใจรู้สึกสดชื่น แก้สิว ผิวแห้ง หรือพวกแพ้ง่ายได้ รักษาบาดแผล

ส่วนประกอบ : น้ำมันหอมระเหยโรสวู้ด 100%

ขนาด : 10 มิลลิลิตร

Rosewood essential oil, derived from the wood of the rosewood tree (Aniba rosaeodora), is valued for its pleasant aroma and various benefits for beauty and spa treatments. It has a sweet, woody scent with floral undertones, making it a popular choice for aromatherapy and skincare. Here are some of the benefits of rosewood essential oil and how to use it in beauty and spa settings:

Benefits for Beauty and Spa:

Skincare: Rosewood oil is known for its skin-balancing properties. It can help regulate oil production, making it suitable for both dry and oily skin types. It's also known for its skin rejuvenating effects, helping reduce the appearance of scars, fine lines, and wrinkles.


Aromatherapy: The aroma of rosewood oil is calming and uplifting, making it an excellent choice for aromatherapy treatments aimed at reducing stress, anxiety, and promoting relaxation.


Emotional Support: Rosewood oil is often used to support emotional well-being. It can help alleviate feelings of sadness, grief, and nervousness, making it a valuable addition to spa treatments that focus on emotional healing and balance.


How to Use Rosewood Essential Oil in Beauty and Spa:

Facial Steam: Add a few drops of rosewood essential oil to a bowl of hot water. Cover your head with a towel and inhale the steam. This can help open pores, improve circulation, and promote relaxation during facial treatments.


Facial Massage: Blend a few drops of rosewood oil with a carrier oil (such as jojoba or almond oil) and use it for facial massages. Gently massage the oil onto the face to promote relaxation and improve skin texture.


Aromatherapy Diffusion: Use a diffuser to disperse the aroma of rosewood essential oil throughout your spa or treatment room. This can create a calming and soothing ambiance, perfect for relaxation and emotional support.


Bath Soak: Enhance the spa experience by adding a few drops of rosewood oil to a warm bath. The relaxing scent can help reduce stress and tension while nourishing the skin.


Body Lotion or Cream: Mix a few drops of rosewood essential oil into your favorite body lotion or cream. Apply it after a spa treatment or a bath to hydrate the skin and enjoy the calming aroma.


Mood Balancing: Include rosewood oil in wellness treatments aimed at emotional balance and support. This can be particularly beneficial in sessions focused on stress reduction and relaxation.


Compress: Add a few drops of rosewood oil to warm water, soak a cloth in the mixture, wring it out, and apply it as a warm compress to areas of tension or discomfort.
When using rosewood essential oil, always ensure proper dilution with a carrier oil, especially for topical applications. Perform a patch test to check for any allergic reactions or skin sensitivities. Pregnant or nursing individuals and those with specific medical conditions should consult with a healthcare professional before using essential oils.
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้