น้ำมันหอมระเหยแท้กลิ่นทีทรี ( Tea Tree )

Attribute:

Tea tree essential oil has gained popularity for its versatility and natural healing properties

Brand : elyrest

Share

Tea Tree Essential Oil 10 ml
น้ำมันหอมระเหยกลิ่นทีทรี
เป็นน้ำมันหอมระเหยที่มีคุณสมบัติในการแก้ปัญหาทางผิวหนัง ตั้งแต่แก้สิว แก้ฝ้า เม็ดฝื่น ค้น แมลงกัดต่อย แผลพุพอง ฝีหนอง แผลติดเชื้อ นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติป้องกันการติดเชื้อและฆ่าเชื้อ จึงใช้บรรเทาอาการไข้หวัด ไซนัส ไอ ทางเดินหายใจอักเสบได้ดีอีกด้วย

การใช้ประโยชน์
ผิวหนัง แก้ฝีหนอง แก้สิว แก้ฝ้า น้ำกัดเท้า รักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก แก้รังแค รักษาเม็ดผื่นคัน แมลงกัดต่อย แผลติดเชื้อ ลดความมันบนผิวหนัง

ระบบการหายใจ แก้หืด บรรเทาอาการหลอดลมอักเสบ แก้ไอ ไซนัส ไอกรน

ระบบสืบพันธุ์ - ปัสสาวะ  รักษาอาการช่องคลอดอักเสบ อาการคัน 

ระบบภูมิคุ้มกัน แก้ไข แก้หวัด ไข้หวัด และโรคติดเชื้อต่างๆ

นิยมใช้ในการผสมสบู่ ยาสีฟัน ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น น้ำยาบ้วนปาก ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

Tea tree essential oil can be a valuable addition to beauty and spa treatments due to its versatile properties and benefits for skin and relaxation. Here are several ways in which tea tree essential oil can be incorporated into beauty and spa treatments:

1. Facial Cleansing: Tea tree oil is known for its ability to combat acne-causing bacteria and reduce inflammation. It can be added to facial cleansers to help cleanse and purify the skin, making it a suitable ingredient for facials in a spa setting.

2. Steam Facials: A few drops of tea tree oil added to a bowl of steaming water can create a purifying steam for facial treatments. Clients can inhale the steam to open pores and promote clear, glowing skin.

3. Acne Spot Treatments: For clients dealing with acne breakouts, a diluted tea tree oil solution can be used as a spot treatment to target blemishes and reduce redness and swelling.

4. Massage Oil: Tea tree oil can be added to massage oils to promote relaxation and offer the benefits of its aromatic properties. It can also be used for its soothing effect on sore muscles and joints.

5. Scalp Treatments: Tea tree oil is effective for addressing scalp issues such as dandruff and itchiness. It can be added to scalp treatments or incorporated into scalp massages during spa sessions.

6. Foot Treatments: Foot spas and pedicures can benefit from the antimicrobial properties of tea tree oil. It can be added to foot soaks or foot scrubs to help cleanse and refresh tired feet.

7. Nail Care: For clients with nail issues like fungal infections, tea tree oil can be applied as a nail treatment to help combat the infection and promote healthy nails.

8. Aromatherapy: Tea tree oil can be used in diffusers to create a clean and invigorating atmosphere in spa treatment rooms. Its refreshing scent can help promote relaxation and a sense of well-being.

9. Spa Bath Additive: A few drops of tea tree oil in a warm bath can be soothing and refreshing. It can help clients relax and unwind during a spa visit.

When using tea tree essential oil in beauty and spa treatments, it's essential to dilute it properly with a carrier oil to prevent skin irritation. Additionally, always consider individual client preferences and sensitivities when incorporating essential oils into spa treatments.

Tea tree oil should not be ingested, and it should be used with caution around the eyes and mucous membranes. Consulting with clients about any allergies or skin conditions is also advisable before using tea tree oil in spa treatments.


How to Use Tea Tree Oil:

Topical Application: Tea tree oil is potent and should be diluted with a carrier oil (such as coconut, jojoba, or almond oil) before applying it to the skin. A typical dilution ratio is 1-2 drops of tea tree oil per teaspoon of carrier oil. Always perform a patch test to check for any allergic reactions.


Aromatherapy: Tea tree oil can be added to a diffuser to create a fresh and clean scent in your home. Inhaling the vapor can also have a calming effect.


Hair and Scalp Treatment: Add a few drops to your shampoo or conditioner to help with dandruff or an itchy scalp. Alternatively, create a hair mask by mixing tea tree oil with a carrier oil and leaving it on for about 20 minutes before washing.


Oral Use (with Caution): Tea tree oil should not be ingested, as it can be toxic when swallowed. However, you can add a drop or two to your toothpaste or mouthwash for oral hygiene.


Cleaning: Tea tree oil's antimicrobial properties make it a great addition to homemade cleaning solutions. You can mix it with water and vinegar for an all-purpose cleaner or use it in laundry to freshen clothes.


Always store tea tree oil in a cool, dark place and keep it out of reach of children. Additionally, it's essential to consult with a healthcare professional before using tea tree oil if you have any underlying health conditions or if you're pregnant or breastfeeding.
 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้